Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Gastronomia

"Przez żołądek do serca"

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Zawód  technika żywienia i usług gastronomicznych to nowy zawód, który powstał z zawodów kucharza, technika żywienia i gospodarstwa domowego  technika organizacji usług gastronomicznych. Obecnie zawód ten w sposób profesjonalny kształcony w naszej szkole pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować młodzież do wykonywania prac zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości.

Zapraszamy młodzież do naszej szkoły na stanowisko menadżera gastronomii, który znając wszystkie działy gastronomii i potrafiąc pracować na stanowiskach pracy w tych działach ma wiedzę umożliwiającą mu zarządzanie pracownikami w obiekcie hotelowym lub w firmach cateringowych.
Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia, a także z organizacją przyjęć okolicznościowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Zajęcia odbywać się będą w pracowniach gastronomicznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny umożliwiający rozwijanie umiejętności w naturalnych warunkach zawodowych.Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilku godzinnych podczas, których młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie konsumuje je.

 

Wszystkie zajęcia praktyczne realizowane są od wielu lat w restauracjach i hotelach na terenie województwa małopolskiego . Młodzież podczas praktyk miesięcznych ma możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii i do Włoch .

Nadmienić należy, że od wielu lat szkoła prowadzi programy unijne ,obecnie Praktyka w Unii Europejskiej”, POWERVET- 2015-1-PL01-KA102- 015066 realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe //akcja1 - Mobilność edukacyjna ,  w  ramach których organizowane są praktyki zagraniczne dla młodzieży całkowicie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

29 maja 2016r. uczniowie klasy 2i3 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  wyjeżdżają na praktyki do Wielkiej Brytanii .
Szkoła organizuje praktyki w kraju i za granicą w hotelach 3, 4 i 5 gwiazdkowych.

Absolwent tego kierunku może podejmować pracę w:

 • we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
 • na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych
 • obiektach zbiorowego żywienia,
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
 • organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.