Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Kierunki kształcenia

Absolwenci wszystkich kierunków techników po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego uzyskują tytuł technika, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz Europass - suplement do dyplomu potwierdzającego europejskie kwalifikacje zawodowe.

Po zdaniu egzaminu maturalnego mogę podejmować naukę na wyższych uczelniach lub w szkołach policealnych.KIERUNKI KSZTAŁCENIA w 2017 roku

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej można zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód i konkretne umiejętności w następujących zawodach:

 Technik architektury krajobrazu

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Technik hodowli koni

Kwalifikacyjne kursy Zawodowe:

R 03 -Prowadzenie Produkcji Rolniczej w zawodzie rolnik

R 04 -Prowadzenie Produkcji Pszczelarskiej w zawodzie pszczelarz

T 06- sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz

Rekrutacja 2017