Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Kierunki kształcenia

Absolwenci wszystkich kierunków techników po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego uzyskują tytuł technika, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz Europass - suplement do dyplomu potwierdzającego europejskie kwalifikacje zawodowe.

Po zdaniu egzaminu maturalnego mogę podejmować naukę na wyższych uczelniach lub w szkołach policealnych.REKRUTACJA 2017 - Technikum architektury krajobrazu

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Czytaj więcej...

KIERUNKI KSZTAŁCENIA w 2017 roku

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej można zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód i konkretne umiejętności w następujących zawodach:

 Technik architektury krajobrazu

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Technik hodowli koni

Kwalifikacyjne kursy Zawodowe:

R 03 -Prowadzenie Produkcji Rolniczej w zawodzie rolnik

R 04 -Prowadzenie Produkcji Pszczelarskiej w zawodzie pszczelarz

T 06- sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz

REKRUTACJA 2017 - Technikum żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Czytaj więcej...

REKRUTACJA 2017 - Technikum Hodowli Koni

TECHNIKUMUM HODOWLI KONI

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni

 

Czytaj więcej...