Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

REKRUTACJA 2017 - Technikum architektury krajobrazu

 

 

 Architektura krajobrazujest dziedziną nauki związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych z uwzglednieniem takich czynników jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, klimat,kultura regionu, miejscowe tradycje i potrzeby społeczne.

Uczeń zdobywa atrakcyjny zawód oraz wiedzę i umiejętności związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, doborem roślin, wymaganiami ekologicznymi.Poznaje obiekty ogrodowe z różnych okresów historycznych, uczy się ich konserwacji i rewaloryzacji. Rozwija umiejętności plastyczne. Wykonuje proste projekty zagospodarowania zieleni przydomowej i towarzyszącej innym obiektom. Stosuje specjalistyczne programy komputerowe. Zdobywa bezpłatnie prawo jazdy kategorii T. Absolwenci mogą pracować w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni, pracowniach i biurach projektowych, pracowniach ochrony środowiska lub w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzić biuro projektowe, firmę utrzymania zieleni itp.