Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

REKRUTACJA 2017 - Technikum żywienia i usług gastronomicznych

- Szkoła zapewnia uczniom przygotowanie z zakresu żywienia, sporządzania potraw i napojów, obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, planowania pracy i nadzoru personelu, obsługi konsumentów, organizacji produkcji w zakładach żywienia zbiorowego.Uczniowie realizują praktyki zawodowe w renomowanych restauracjach i hotelach. Mają możliwość rozwijania indywidualnych uzdolnień przez uczestniczenie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.Absolwent może podjąć pracę w zakładach gastronomicznych, sieci żywienia zbiorowego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i obrotem żywnością. Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich, agroturystycznych. Więcej...

http://www.miastons.pl/media/Image/Agata_praktyka/marzec14/nawojowa2.JPG