Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Kontakt

Dyrektor szkoły:  mgr Michał Bulzak


Wicedyrektor:  mgr inż. Anna Bartusiak


Kierownik kształcenia praktycznego
:

------------------------------------------------------


Adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa
Nawojowa ul. Podkamienne 8
33-335 Nawojowa

Telefon: 18 445-70-76

email:  sekretariat @nawojowa.edu.pl