Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Wybrane działania pedagoga szkolnego w I semestrze 2015/2016

28.10.2015 r. – próbna ewakuacja;

6.11.2015 r. – spotkanie klas 1 z funkcjonariuszem policji;

27.11 i 2.12.2015 r. – lekcje wychowawcze klas 3 z doradcą zawodowym z Akademickiego Biura Pracy PWSZ w Nowym Sączu;

9.12.2015 r. – szkolenie dla pedagoga szkolnego na temat programu profilaktycznego „Ars, czyli jak dbać o miłość”;

10.12.2015 r. – spektakl profilaktyczny „Diabelski młyn” dla klas 1 i 2;

14.12.2015 r. – „Z nami bezpieczniej” - spotkanie KOWSG z klasami 1;