Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Z wizytą w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu

Uczniowie klas 2A i 2E 02.02.2016r. uczestniczyli w lekcji wychowawczej na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu.Wychowawca postpenitencjarny pracujący ze skazanymi przedstawił młodzieży historię sądeckiego więzienia, omówił zasady odbywania kary pozbawienia wolności a także metody resocjalizacji więźniów. Młodzież miała okazję zobaczyć salę odwiedzin, cele mieszkalne czy kaplicę więzienną.Największe wrażenie zrobiły na uczniach czynności proceduralne związane z wejściem na teren więzienia i wyjściem. Wizyta pozwoliła zastanowić się młodzieży nad wartością wolności i ceną, jaką płaci człowiek za niewłaściwe postępowanie. Miejmy nadzieję, że wyciągną z tej wizyty odpowiednie wnioski na przyszłość.