Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

PROJEKT ,,CZYSTE POWIETRZE-CZYSTA SPRAWA''

Aby skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniom konieczna staje się edukacja ekologiczna, która spowoduje zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie, a także wpływu każdego człowieka na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.W ramach projektu grupa wolontariuszy zostanie kompleksowo przeszkolona i przygotowana do przeprowadzenia zajęć dla uczniów 3 klas szkół podstawowych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego.Pierwsze wstępne szkolenie dla wolontariuszy będzie miało miejsce 10 października o godz. 15 w siedzibie Centrum "Kana" ul. Kunegundy 12a Nowy Sącz, a prowadzić je będą: inspektor ochrony środowiska oraz specjalista z zakresu ekologii – przyrodnik.Następnie odbędzie się dwudniowe szkolenie wyjazdowe do Kozieńca. Szkolenie realizowane będzie z podziałem na dwie grupy: I grupa 15-16 października, II grupa 22-23 października.Program dwudniowych szkoleń będzie opracowany w taki sposób, aby zapewnić wolontariuszom elementarną wiedzę na temat sposobów ochrony środowiska, zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami, sposobów ich zapobiegania dostępnych dla każdego. Wolontariusze poszerzą swoje wiadomości na temat sposobów współpracowania z dziećmi i młodzieżą, metod pracy w grupie, psychologii rozwojowej dziecka itd.

 

 

Zajęcia będą prowadzone przez:

- inspektora ochrony środowiska – pracownika WIOŚ,

- specjalistę z zakresu ekologii - przyrodnika,

- metodyka,

- specjalistę z zakresu chorób spowodowanych zanieczyszczonym środowiskiem – lekarza.

 

W ramach projektu wolontariuszom zapewniamy:

- stały kontakt i opiekę koordynatora projektu,

- udział w dwudniowym, wyjazdowym, całkowicie bezpłatnym szkoleniu,

- zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: ochrony środowiska, chorób będących konsekwencją zanieczyszczenia powietrza, metody pracy z dziećmi i młodzieżą,

- zestaw materiałów edukacyjnych i atrakcyjne gadżety,

- możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole podstawowej,

- zawarcie porozumień wolontarystycznych,

- wystawienie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach i projekcie,

- ubezpieczenie,

- pokrycie kosztów dojazdów do szkół.