Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

MChE

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

20 października 2015 odbyły się pierwsze w historii szkoły zajęcia on – line. Prowadzone były przez Panią dr Agnieszkę Baran z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna z obszaru „Żywność i Środowisko”. W lekcji brała udział klasa IId Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Przez dwie godziny lekcyjne dzięki  nowoczesnemu sprzętowi mieliśmy łącze internetowe z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie z Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. Na zajęciach młodzież zapoznała się z wpływem zanieczyszczeń gleby  metalami ciężkimi i jej odczynem na rozwój roślin a co zatem idzie na zdrowie konsumenta.

MChE - ćwiczenia laboratoryjne z chemii na Politechnice Krakowskiej

14 marca 2015roku uczniowie koła naukowego z chemii zapoznali się z technikami laboratoryjnymi w analizie nawozów sztucznych. Ćwiczenia prowadził dr Piotr Radomski, adiunkt w Katedrze Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia:

- oznaczanie pH roztworów nawozów

- wykonywanie roztworów o określonym stężeniu

- oznaczenie zawartości potasu, wapnia, ołowiu, cynku, żelaza  w roztworach nawozów metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej

- oznaczanie zawartości fosforu przy użyciu spektrofotometru

- pomiar przewodności roztworów nawozów przy użyciu konduktometru