Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Rekrutacja na zagraniczną praktykę...

 

Udział w stażu jest finansowany ze środków unijnych. Uczniowie mają zapewnione przed wyjazdem przygotowanie pedagogiczno-językowo- kulturowe, ubezpieczenie, kieszonkowe, opiekę dwóch nauczycieli w czasie podróży i pobytu za granicą oraz podróż z Nawojowej do Włoch i z powrotem. Włoski Partner projektu zapewnia miejsca odbywania stażu, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny oraz wsparcie wyznaczonych opiekunów. Staż jest realizowany we włoskich firmach odpowiednio dobranych w zależności od kierunku kształcenia. Projekt daje uczniom naszej szkoły możliwość zdobycia  doświadczenia, poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych  niezbędnych dla pracowników ich specjalności. Praktyka zagraniczna pozwala  na poszerzenie kompetencji a także na sprawdzenie możliwości zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych w brytyjskich realiach. Udział w stażu daje również możliwość sprawdzenia posiadanych kompetencji językowych w warunkach pracy i życia codziennego w obcym kraju oraz wiele innych korzyści wpływających na rozwój zawodowy i osobisty uczestników.  W czasie wolnym stażyści mają zapewnione poznawanie kultury Włoch, zwiedzanie, spotkania integracyjne oraz wypoczynek.  Wszyscy zainteresowani wyjazdem na staż powinni zapoznać się z kryteriami, regulaminem i warunkami udziału w projekcie, wydrukować, wypełnić dokumenty rekrutacyjne (deklaracja, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie) i złożyć je w sali 25/28 do dn. 24.02.2017. Zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w załącznikach ważna jest kolejność oddania kompletnych dokumentów.