Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Wyniki rekrutacji na zagraniczną praktykę zawodową

 

Technikum Architektury Krajobrazu

 1. Bogdańska Małgorzata
 2. Bogdański Jakub
 3. Gródek Magdalena
 4. Hajduk Patrycja
 5. Kalisz Mariola
 6. Kopeć Mateusz
 7. Kruczek Anna
 8. Oleksy Sebastian
 9. Olszyńska Andżelika
 10. Oramus Sara
 11. Romanek Iwona
 12. Stanisz Anna
 13. Warzecha Karolina
 14. Zając Jakub

Technikum Hodowli Koni

 • Kowalczyk Mateusz
 • Olszak Agnieszka
 • Olszak Konrad
 • Staroń Dominika
 • Walczak Natalia
 • Wiktor Gabriela

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani do:

 • uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych i zajęciach przygotowawczych (podpis na liście obecności),
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,
 • wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu,
 • wyrażenia zgody na wykorzystanie fotografii,
 • wypełnienia po powrocie raportu uczestnika oraz przygotowania prezentacji ze stażu,
 • przestrzegania zasad i regulaminu udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sali 25/28 ZSP Nawojowa.