Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

,,STAŻ ZAWODOWY W UNII EUROPEJSKIEJ” – dla uczniów naszej szkoły:Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Hodowli Koni

 

Udział w stażu jest finansowany w całości ze środków unijnych. Uczniowie przed wyjazdem przygotowanie pedagogiczno-językowo- kulturowe, ubezpieczenie, kieszonkowe, opiekę dwóch nauczycieli w czasie podróży i pobytu za granicą oraz podróż z Nawojowej do Włoch i z powrotem. Włoski Partner projektu zapewnił miejsca odbywania stażu, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny oraz wsparcie wyznaczonych opiekunów…

W ramach tego projektu w zeszłym roku 20 sobowa grupa naszych uczniów klas gastronomicznych odbyła staż zawodowy w Wielkiej Brytanii.