Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

POWER

Staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu: „Staż zawodowy w Unii Europejskiej”, POWERVET- 2015-1-PL01-KA102- 015066

             

POLECIELI!!!
29 maja 2016 uczniowie klasy 2 i 3 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych polecieli na staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu: „Staż zawodowy w Unii Europejskiej”, POWERVET- 2015-1-PL01-KA102- 015066 realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe //akcja1 - Mobilność edukacyjna,
Wszyscy są zadowoleni i humory im dopisują .
Załączamy kilka fotek z tego wyjazdu

„Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich przykładach” Nr.projektu: 2012-1-PL1-ESF01-27735

                                 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich przykładach”Nr.projektu: 2012-1-PL1-ESF01-27735   Kraj stażu: Włochy Grupa docelowa: 40 uczestników                                                                               

Sprawozdanie z realizacji projektu

Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Spis Treści:O projekcie,Uczestnicy,Przygotowania do wyjazdu,Współpraca z partnerem,O praktykach,Staż widziany oczami stażystów,Informacja i promocja,Dokument Europass Mobility i certyfikaty

  • O projekcie

Projekt „Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich
przykładach”
został zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej             w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się             i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji                        w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas trwania: 01.02 - 20.12 2013r.

  • Grupa docelowa: Dwie grupy po 20 uczestników każda - 40 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu ZSP w Nawojowej
  • Dofinansowanie:
  • Organizacja przyjmująca: Euroform RFS

Zasadniczymi celem projektu było: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans uczniów pochodzącym ze słabiej rozwiniętych terenów Polski południowo-wschodniej, na europejskim i krajowym rynku pracy, wsparcie uczestników w zdobywaniu atrakcyjnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz przyczynienie się do poszerzenie umiejętności językowych, wzrostu samooceny, zrozumienia i otwartości na inną kulturę, umiejętności społecznych i adaptacyjnych, co powinno wpłynąć na osobisty rozwój uczestników i ich motywację do dalszej nauki.

  • Uczestnicy

Uczestnikami projektu - stażystami były dwie 20-osobowe grupy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej, klas III o profilu architektura krajobrazu. Uczestniczyli oni w dwutygodniowym stażu zorganizowanym w firmach zajmujących się architekturą krajobrazu miasta. Rekrutacja uczniów na uczestników projektu przeprowadzona została przez Zespół ds. Projektu powołany decyzją Dyrektora Szkoły - komisję rekrutacyjną, na podstawie opracowanych kwestionariuszy w oparciu o ustalone kryteria: uczniowie klas III Technikum Architektury Krajobrazu, którzy wyrazili chęć udziału w stażu i uzyskali najwyższą średnią z następujących składowych:

Czytaj więcej...