Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

PROJEKTY PCFE

"Modernizacji kształcenia zawodowego II" w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej-2017/18

Od października br. ruszają kolejne zajęcia on- line w ramach "Modernizacji kształcenia zawodowego II" w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zajęcia będą realizowane z następujących obszarów: język angielski zawodowy, środowisko oraz żywność. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z poniżej zamieszczonym regulaminem w załączniku:
 

MChE-zajęcia wyjazdowe on-line z angielskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym

7 czerwca klasa III Technikum Architektury Krajobrazu, biorąca udział w zajęciach online z języka angielskiego zawodowego w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, wzięła udział w zajęciach wyjazdowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W zajęciach uczestniczyła młodzież z czterech szkół uczestniczących w projekcie, tj. Skawiny, Czernichowa, Gorlic i Nawojowej. Była to pierwsza okazja na bezpośrednie spotkanie z wykładowcą uniwersyteckim oraz sposobność na podsumowanie projektu, jego ewaluację i docenienie wyróżniających się zespołów. Nasza grupa Gardens Queens zdobyła drugie miejsce i otrzymała nagrody.Również pozostali uczniowie zostali docenieni za zaangażowanie, innowacyjność i uczestnictwo w projekcie. Każdy otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz drobny upominek od uczelni. Wszystkim uczniom GRATULUJEMY!

Projekt pod nazwą „Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”

logo pcf

Projekt pod nazwą „Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”

 W dniu 11.04.2017 roku odbył się wyjazd 20 uczniów biorących udział w realizacji zajęć on-line z informatyki (lista obecności w załączeniu) na zajęcia stacjonarne na Uczelni - Katedra Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (z siedzibą: ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków).Celem wyjazdu był udział uczniów w realizacji zajęć stacjonarnych na Uczelni.Program zajęć obejmował-wykład na temat ,,Sieci komputerowych'' oraz zwiedzanie Wydziału Informatyki AGH.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna- "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

Dnia 15 maja 2017  uczniowie klasy III Technikum Hodowli Koni i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy uczestniczą w bieżącym roku w zajęciach on-line z obszaru środowisko w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna , wzięli udział w zajęciach stacjonarnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Tematem zajęć była Zasada działania wybranych turbin wiatrowych i efektywności ich wykorzystania w warunkach Polski”.  Po zajęciach odbyły się ćwiczenia laboratoryjne, podczas których uczniowie wykrywali jony pierwiastków  w nawozach mineralnych.Zajęcia on-line z obszaru żywność, środowisko oraz z języka angielskiego realizowane są w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.
 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Zajęcia on-line z obszaru żywność, środowisko oraz z języka angielskiego realizowane są w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.

Od 13 lutego ruszyły kolejne zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszarów: język angielski zawodowy, żywność oraz środowisko . Lekcje  te to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi,

Czytaj więcej...