Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Rekrutacja -projektu

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 stycznia 2017 roku uruchamiamy rekrutację Uczestników zajęć on-line przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie Szkoły.