Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.Kontynuowane są zajęcia z informatyki przeprowadzane przez  Akademię Górnicz-Hutniczą, oraz przedsiębiorczości przez Uniwersytet Ekonomiczny Zajęcia on-line oraz koła naukowe z informatyki i przedsiębiorczości realizowane są w ramach projektu pod nazwą Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej".Celem projektu jest  rozwój kompetencji kluczowych uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych  technik informacyjno – komunikacyjnych Współpraca ta pozwoli uczniom na  rozwijanie  zdolności i zainteresowań ze wsparciem wiodących uczelni, wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki. Podczas zajęć uczniowie słuchają wykładów,  obserwują pokazy, wykonują ćwiczenia. Mają możliwość wymiany wiedzy pomiędzy kolegami z innych szkół biorących udział w projekcie.