Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej

Małopolska Chmura Edukacyjna . Cel projektu:Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych.   Grupą docelową projektu jest 40 uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej zainteresowanych udziałem w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach naukowych w dwóch obszarach tematycznych: informatyka oraz przedsiębiorczość.Udział uczniów w zajęciach z obszaru tematycznego informatyka i przedsiębiorczość pozwoli na zintegrowanie uczniów z rynkiem pracy i wykorzystanie TIK w procesie poszukiwania pracy. Ponadto rozwijanie zainteresowań uczniów przy wsparciu pracowników naukowych uczelni wyższych zwiększy motywację uczniów do kontynuacji nauki i świadomego wyboru kierunków studiów.Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki .Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej z siedzibą Nawojowa 348a, 33-335 Nawojowa.Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 roku do 30.06.2017 roku.Wartość projektu: 18 650,00 zł, w tym:

  • współfinansowanie z UE: 15 852,50 zł
  • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1 865,00 zł
  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 932,50 zł

 Biuro projektu

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Wydział Rozwoju

ul. Tadeusza Kościuszki 3

33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 443 21 30

Fax: 18 2621892