Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

PROJEKTY PCFE

Rozpoczęcie rekrutacji - "Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"

logo pcf

Temat: Rozpoczęcie rekrutacji - "Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 7 września 2016 roku uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1.formularz rekrutacyjny

2.deklaracja uczestnictwa

3.Oswiadczenie o wyrażeniu zgody

4.POświadczenie uczestnika projektu

5.regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie