Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Kontakt

Kontakt

Dyrektor szkoły:

mgr inż. Krzysztof Ślipek
Wicedyrektor:

mgr Jolanta Gwóźdź
Kierownik kształcenia praktycznego
:

mgr inż. Teresa Sendecka

Adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa
Nawojowa ul. Podkamienne 8
33-335 Nawojowa

Telefon: 18 445-70-76

email:  sekretariat @nawojowa.edu.pl