Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Uczniowie

WIELKI SUKCES NAWOJOWSKIEJ SZKOŁY na XLI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczej

WIELKI SUKCES UCZNIÓW NAWOJOWSKIEJ SZKOŁY

W dniach 02-03.06.2017 r. Uczennice naszej szkoły brały udział w eliminacjach Ogólnopolskiej  Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczej.Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach (województwo Lubelskie) organizował tegoroczne eliminacje centralne XLI edycji OWiUR. W etapie centralnym startowało 238 uczniów z całej Polski.Do finału Ogólnopolskiego zakwalifikowało się 5 uczennic z naszej szkoły,którego stawką jest indeks na wyższą uczelnię.Zajęły  miejsca w poszczególnych blokach tematycznych i otrzymały tytuł laureata:

II- miejsce - Technologia żywności - Magdalena Baran (uzyskała maxsymalną ilość punktów z części praktycznej- opiekun Teresa Sendecka,

II - miejsce - Architektura krajobrazu - Katarzyna Czup - opiekun Maria Kiełbasa, Katarzyna Gucwa

V - miejsce - Produkcja roślinna - Adrianna Długosz - opiekun Maria Kiełbasa,

VIII - miejsce - Gastronomia - Katarzyna Janowiec - opiekun Teresa Sendecka

XI - miejsce - Produkcja zwierzęca - Urszula Bałuszyńska - opiekun Anna Bartusiak,

 

 

 

 

 

 

 

Matura poprawkowa – Sierpień 2017

Matura poprawkowa – Sierpień 2017

Przypominam, że termin składania oświadczeń o zamiarze przystąpienia do

egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym upływa 07 lipca (piątek) 2017 roku.

Wicedyrektor: Jolanta Gwóźdź

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-Planeta bardzo dobry wynik w kategorii test uzyskał Piotr Ferenc z klasy Id Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, natomiast w kategorii praca na temat "Przewodnik przyrodniczy po Polsce - miejsca, które warto odwiedzić" uzyskała Karolina Warzecha z klasy IIIa Technikum Architektury Krajobrazu. Uczniowie pracowali pod kierunkiem Pani Joanny Hołownickiej-Plaszczyk.

Wyniki Egzaminu Maturalnego - odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach

Wyniki Egzaminu Maturalnego

Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach

egzaminu maturalnego w dniu 30 czerwca 2017 roku w sekretariacie szkoły.

Równocześnie przypominamy, że do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent,

który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej,   pod warunkiem że:

a). przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

ORAZ

b). przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego  na poziomie rozszerzonym w części pisemnej

i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie później niż do 7 lipca 2017 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Załączniki w sekretariacie szkoły.

ODBIÓR DYPLOMU TECHNIKA

Odbiór dyplomów TECHNIKA egzaminu zawodowego w dniu 26.05.2017r.