Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 

 

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Zapraszam wszystkich pasjonatów przyrody, którym nie są obojętne sprawy związane z ekologią i zanieczyszczeniami środowiska do wzięcia udziału w XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie chętni do udziału w etapie szkolnym olimpiady proszeni są o zgłaszanie się do mgr inż. Joanny Hołownickiej-Plaszczyk.

 Zakres merytoryczny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

I.     Ekologia klasyczna
II.   Woda i ochrona wód
III.  Gleba i ochrona gleb
IV.   Gospodarka rolna i leśna
V.     Żywność i zdrowie
VI.   Ochrona przyrody
VII.  Powietrze i jego ochrona
VIII. Hałas, promieniowanie, rekultywacja, odpady
IX.    Zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie