Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Turbolandeskunde – II etap

 

Konkurs „Turbolandeskunde” organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z główną siedzibą w Warszawiei składa się z trzech etapów. W etapie szkolnym uczniowie rozwiązywali test, który zawierał pytania otwarte (54) oraz zamknięte (34) na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury, świąt, tradycji i obyczajów Niemiec.

W II etapie uczniowie będą odpowiadać drużynowo na pytania zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy realioznawczej na temat Niemiec.

Do III etapu w Goethe Institut w Krakowie, przechodzi jedna drużyna z regionu. Trzeci etap konkursu będzie miał formę mini-projektu. Uczestnicy tego etapu konkursu będą mieli za zadanie np. zorganizować wycieczkę lub wystawę w wybranym regionie Niemiec.