Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Zintegrowana polityka bezpieczeństwa

Próbna ewakuacja

W dniu 19.10.2017 r. o godzinie 10.45 została przeprowadzona próbna ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników administracji. Zachowując środki bezpieczeństwa, wszyscy opuścili budynek szkoły wyznaczonymi drogami ewakuacji i zgromadzili się w oznaczonym miejscu. Ewakuacja odbyła się szybko i bez paniki. Raport potwierdzający sprawne przeprowadzenie ewakuacji w wyznaczonym czasie złożył pan mgr inż. J. Półtorak dyrektorowi szkoły i przedstawicielowi Państwowej Straży Pożarnej – II Oddział- Biegonice, który przypomniał uczniom zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

II Międzynarodowej Konferencji pt. „Wpływ narkotyków na zachowania kryminogenne w środowisku młodzieży.”

13. października 2017 r. grupa młodzieży klas I uczestniczyła wraz z wicedyrektor Anną Bartusiak i pedagogiem szkolnym Patrycją Górka w II Międzynarodowej Konferencji pt. „Wpływ narkotyków na zachowania kryminogenne w środowisku młodzieży.” Konferencja była kontynuacją programu: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – narkotyki, a prawo” realizowanego w naszej szkole, mającego na celu przedstawieniu zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających i ich wpływu na organizm człowieka a także konsekwencji prawnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych z Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Serbii, Irlandii, Polski oraz studenci PWSZ w Nowym Sączu, młodzież szkół uczestniczących w ww. programie. Tematyka wykładów oscylowała wokół zagadnień działania policji poszczególnych krajów w systemie przeciwdziałania narkomanii. Po części wykładowej i dyskusyjnej przedstawiciele szkół odebrali z rąk organizatorów: Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i Stowarzyszenia Policji IPA Region Nowy Sącz Certyfikaty udziału w programie.

Otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO

Sukcesem zakończyły się rozpoczęte w ubiegłym roku szkolnym starania o uzyskanie certyfikatu Szkoły promującej bezpieczeństwo na lata 2014 - 2016 realizowane w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W dniu 24 września - Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - mgr inż. Krzysztof Ślipek oraz mgr Jolanta Gwóźdź wspólnie z pedagogiem szkolnym - mgr Eweliną Liber i przewodniczącym Samorządu Szkolnego - Przemysławem Maślanka odebrała z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo". Delegacji szkoły towarzyszyła Pani asp. sztab. Barbara Leśniak - koordynator programu z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Uroczystość odbyła się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Miała charakter jubileuszowy - w tym roku była to bowiem X edycja Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.Uzyskanie certyfikatu jest dla szkoły sukcesem potwierdzającym, że w placówce podejmuje się szereg różnych działań m.in. infrastrukturalnych, technicznych i organizacyjnych promujących bezpieczeństwo. Satysfakcjonujący jest fakt, iż za inicjatywy i oddziaływania w ramach ZPB szkoła została bardzo wysoko oceniona otrzymując 58 na 60 możliwych do uzyskania punktów. Tak wysoki wynik zawdzięczamy działaniom profilaktyczno - wychowawczym całej społeczności szkolnej oraz wszystkim partnerom zewnętrznym wspierającym starania o uzyskanie certyfikatu.

Certyfikat Szkoły promującej bezpieczeństwo jest jednocześnie zobowiązaniem szkoły do dalszej realizacji zadań w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

1.CERTYFIKAT PROMUJĄCY BEZPIECZEŃSTWO

PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO-2016/2021

13.12.2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu Dyrektor szkoły wraz z koordynatorem programu i przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego odebrali przedłużenie Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na najbliższe 5 lat. Certyfikat potwierdza wysoką skuteczność podejmowanych przez placówkę działań zmierzających do zapewnienia uczniom i pracownikom szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa, dobrych warunków nauki, pracy i mieszkania. Nasza szkoła po audycie uzyskała najwyższy wynik 35 pkt.Po oficjalnej uroczystości szkolna delegacja miała okazję zwiedzić komendę, m.in. strzelnicę i pracownię daktyloskopijną.