Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

https://miastons.pl/sadeckie/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-w-nawojowej-zaprasza-rekrutacja-zdjecia/

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa  w Nawojowej odbył się Dzień Otwarty, na który licznie przybyli uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych. W salach tematycznych można było zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt do nauki oraz zasięgnąć informacji od uczniów oraz nauczycieli prowadządzych zajęcia. Dzień otwarty zaszczycili :wójt gminy Nawojowa dr Stanisław Kiełbasa (absolwent szkoły oraz były dyrektor szkoły) , lekarz weterynarii Marian Jankisz (absolwent szkoły oraz obecnie prowadzący zajęcia z uczniami technikum weterynarii) .

więcej pod linkiem  https://miastons.pl/sadeckie/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-w-nawojowej-zaprasza-rekrutacja-zdjecia/

Czytaj więcej...

REKRUTACJA -KIERUNKI NAUCZANIA 2019_20

Branżowa Szkoła I stopnia – wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata. Zdobywa się dowolnie wybraną specjalność zawodową. Wiedzę ogólną              i teoretyczną otrzymuje się w szkole, natomiast całość edukacji zawodowej odbywa się                    w przedsiębiorstwach, firmach na terenie Nowego Sącza,  powiatu nowosądeckiego i na kursach. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę               w celu przygotowania zawodowego.

Technikum Informatyczne – projektowanie i administrowanie sieci komputerowych, tworzenie stron, aplikacji internetowych, języków obiektowych, baz danych. Możliwość odbywania praktyki w renomowanych firmach z branży informatycznej.

Technikum Weterynaryjne – zdobywanie umiejętności udzielania pomocy medycznej zwierzętom i ich pielęgnacji pod kierunkiem lekarza weterynarii. Szeroka wiedza w zakresie: opieki nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, wykonywania drobnych zabiegów weterynaryjnych oraz udzielania zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zapobiegania chorobom oraz oceny stanu zdrowia zwierząt, wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt, asystowania lekarzowi weterynarii przy wykonywaniu różnych zabiegów weterynaryjnych.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych- przygotowanie z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, sporządzanie potraw i napojów, kompleksowa obsługa przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych, organizacja i nadzór obsługi konsumenta, pracy magazynu oraz prac w dziale produkcyjnym, obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych.  

NASZE ATUTY