Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Kolejna grupa uczniów naszej szkoła wróciła z zagranicznego stażu w Londynie. Wszyscy mogą się pochwalić wielkim dorobkiem w postaci doświadczenia, umiejętności i kompetencji a także uzyskanych certyfikatów i referencji. Staż został zorganizowany dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”-  projekt LdV/IVT nr 2013-1-PL1-LEO01-38455, „Europejska praktyka zawodowa”

Projekt ten dobiega końca. W ramach jego realizacji na staż zagraniczny do Wielkiej Brytanii i Włoch wyjechało 54 uczniów naszej szkoły.

Kolejny projekt z programu Erasmus+, zatwierdzony do realizacji przewiduje zagraniczny staż dla 24 osób we wrześniu 2015. W marcu bieżącego roku w konkursie Erasmus+ jako szkoła złożyliśmy projekt przewidujący staże w Londynie (UK) i Bolonii (IT) dla 40 uczniów technikum: żywienia i usług gastronomicznych, hodowli koni oraz architektury krajobrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE ATUTY