Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

14 marca 2015roku uczniowie koła naukowego z chemii zapoznali się z technikami laboratoryjnymi w analizie nawozów sztucznych. Ćwiczenia prowadził dr Piotr Radomski, adiunkt w Katedrze Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia:

- oznaczanie pH roztworów nawozów

- wykonywanie roztworów o określonym stężeniu

- oznaczenie zawartości potasu, wapnia, ołowiu, cynku, żelaza  w roztworach nawozów metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej

- oznaczanie zawartości fosforu przy użyciu spektrofotometru

- pomiar przewodności roztworów nawozów przy użyciu konduktometru