Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Projekt "Europejska Praktyka Zawodowa", NR 2013-1-PL1-LEO01-38455, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej,  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Mobility/ IVT  dobiegł końca. W ramach projektu trwającego od 04.11.2013 do 15.04.2015, 54 uczniów naszej szkoły wyjechało na dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Grupa pierwsza: 18 uczniów kierunków gastronomicznych wyjechała do Londynu w dniach 24.02 - 07.03.2014 na dwutygodniową praktykę w londyńskich restauracjach: Cafe Rive Gauche, Holiday Inn Heathrow, Covent Garden Kitchen, Jurys Inn Chelsea, Reynolds Cafe Ltd ,Hotel 55, YHA Holland Park,Grim's Dyke Hotel, Jurys Inn Islington, Roast Restaurant, Crowne Plaza London - The City, Holiday Inn Elstree, INCANTO Restaurant, Holiday Inn Heathrow

Grupa druga:  18 uczniów kierunek-architektura krajobrazu wyjechała do Włoch, region Kalabria, miejscowość Cosenza/Rende, w dniach 22.09 - 03.10.2014, 09 - 03.10.201na praktykę w lokalnych firmach zajmujących się tworzeniem i utrzymaniem architektury krajobrazu: Azienda Coretto Garden di E.&A. Garrafa, Vivai Tecnofleur s.r.l, Hobby Garden Service, Vivai Mirabelli di Mirabelli Manuela – Pamela & C. Sas.

Grupa druga: 18 uczniów kierunków gastronomicznych wyjechała do Londynu w dniach 02.02 - 13.02.2015 na dwutygodniową praktykę w londyńskich restauracjach: Cafe Rive Gauche, Holiday Inn Heathrow, Hotel 55, Crowne Plaza London - The City, Holiday Inn Elstree, Inkanto Restaurant, Arbutus Restaurant, Caffe Piccolo, Sedra Nursing Home, YHA London Thameside, Jurys Inn w East Croydon, Jurys Inn Watford, Hotel Bedform Arms

Główne cele realizowanego stażu to:

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych,
 • wzrost  samooceny,
 • zrozumienia i otwartości na inną kulturę,
 • umiejętności społecznych i adaptacyjnych

Wymienione cele zostały zrealizowane z wielką korzyścią dla uczniów a ponad to każdy uczestnik projektu otrzymał:

 • Europass Mobility, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego, zdobytych umiejętności zawodowych i językowych. Dokument ten jest w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej
 • certyfikat potwierdzający realizację stażu wystawiony przez ADC College lub Euroform RFS
 • Certyfikat ECVET wystawiony przez ZSP Nawojowa

oraz część uczestników otrzymała:

 • Inne certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia
 • referencje od pracodawców

Więcej na temat przebiegu realizacji i osiągniętych efektów projektu zamieszczono w załącznikach w formie prezentacji multimedialnych (prace uczestników oraz podsumowanie projektu przez SKP)

 

 

 

NASZE ATUTY