Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

W maju 2017r. kolejna grupa uczniów naszej szkoły ma szanse  wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy w ramach projektu Praktyka w Unii Europejskiej”. Projekt nr 2015-1-PL01-KA102- 015066, realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich PO WER na zasadach Programu Erasmus+,  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Planowany termin wyjazdu na staż to: 20.05 – 03.06.2017, miejsce pobytu i stażu: Bologna/ Emilia-Romagna, Włochy. O udział w projekcie mogą starać się uczniowie klas trzecich TAK i THK - ZSP Nawojowa.

 

 

 

Udział w stażu jest finansowany ze środków unijnych. Uczniowie mają zapewnione przed wyjazdem przygotowanie pedagogiczno-językowo- kulturowe, ubezpieczenie, kieszonkowe, opiekę dwóch nauczycieli w czasie podróży i pobytu za granicą oraz podróż z Nawojowej do Włoch i z powrotem. Włoski Partner projektu zapewnia miejsca odbywania stażu, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny oraz wsparcie wyznaczonych opiekunów. Staż jest realizowany we włoskich firmach odpowiednio dobranych w zależności od kierunku kształcenia. Projekt daje uczniom naszej szkoły możliwość zdobycia  doświadczenia, poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych  niezbędnych dla pracowników ich specjalności. Praktyka zagraniczna pozwala  na poszerzenie kompetencji a także na sprawdzenie możliwości zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych w brytyjskich realiach. Udział w stażu daje również możliwość sprawdzenia posiadanych kompetencji językowych w warunkach pracy i życia codziennego w obcym kraju oraz wiele innych korzyści wpływających na rozwój zawodowy i osobisty uczestników.  W czasie wolnym stażyści mają zapewnione poznawanie kultury Włoch, zwiedzanie, spotkania integracyjne oraz wypoczynek.  Wszyscy zainteresowani wyjazdem na staż powinni zapoznać się z kryteriami, regulaminem i warunkami udziału w projekcie, wydrukować, wypełnić dokumenty rekrutacyjne (deklaracja, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie) i złożyć je w sali 25/28 do dn. 24.02.2017. Zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w załącznikach ważna jest kolejność oddania kompletnych dokumentów.

 

 

 

NASZE ATUTY