Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

UE EFS rgb 1

"Praktyka w Unii Europejskiej”- Projekt nr 2015-1-PL01-KA102- 015066 realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Planowany termin wyjazdu na staż to: 20.05 – 03.06.2017, miejsce pobytu i stażu: Bologna/ Emilia-Romagna, Włochy. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z kryteriami rekrutacji, decyzją  Zespołu Rekrutacyjnego w ZSP im. W. Witosa w Nawojowej, zatwierdzoną przez Dyrektora, na staż we Włoszech zakwalifikowali się uczniowie:

 

Technikum Architektury Krajobrazu

 1. Bogdańska Małgorzata
 2. Bogdański Jakub
 3. Gródek Magdalena
 4. Hajduk Patrycja
 5. Kalisz Mariola
 6. Kopeć Mateusz
 7. Kruczek Anna
 8. Oleksy Sebastian
 9. Olszyńska Andżelika
 10. Oramus Sara
 11. Romanek Iwona
 12. Stanisz Anna
 13. Warzecha Karolina
 14. Zając Jakub

Technikum Hodowli Koni

 • Kowalczyk Mateusz
 • Olszak Agnieszka
 • Olszak Konrad
 • Staroń Dominika
 • Walczak Natalia
 • Wiktor Gabriela

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani do:

 • uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych i zajęciach przygotowawczych (podpis na liście obecności),
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,
 • wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu,
 • wyrażenia zgody na wykorzystanie fotografii,
 • wypełnienia po powrocie raportu uczestnika oraz przygotowania prezentacji ze stażu,
 • przestrzegania zasad i regulaminu udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sali 25/28 ZSP Nawojowa.

 

 

 

 

 

NASZE ATUTY