Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Eliminacje powiatowe  w ZSP im.W.Witosa w Nawojowej

Co możemy zrobić, a raczej, co zrobiliśmy? Dnia 8 marca 2017r. zorganizowaliśmy eliminacje powiatowe 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowały : w Turnieju Recytatorskim - Angelika Zając oraz w Turnieju Poezji Śpiewanej – Katarzyna Czup

Jury, w skład którego weszli: Jacek Milczanowski, Małgorzata Mikulska, Aleksander Smaga, po wysłuchaniu wszystkich uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody:


 W kategorii „Teatr jednego aktora” – I miejsce Paulina Zięba z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu; II – Klaudia Butas z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu; III – Katarzyna Ligęza z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju;
W kategorii „Poezja śpiewana” nie przyznano I, II i III miejsca. Wyróżnienie otrzymała Ewelina Syjud z Zespołu Szkół w Łącku;
W kategorii „Turniej recytatorski” – I miejsce Mateusz Nowak z Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie; II – Maria Morańda z Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie; III – Katarzyna Gruca i Jakub Lachur z Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Wyróżnienie – Antoni Lorek z Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.
W kategorii „Wywiedzione ze słowa” – I miejsce Katarzyna Marczyk z Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie. Wyróżnienie otrzymał Piotr Pyrdoł z Zespołu Szkół w Łącku.
Do eliminacji rejonowych zakwalifikowali się: Paulina Zięba, Klaudia Butas, Ewelina Syjud, Mateusz Nowak i Katarzyna Marczyk.

Jury turnieju 62 OKR stwierdziło „wysoki poziom konkursu”. Otóż nie ma tu sprzeczności. Od kilku lat mamy znakomitą czołówkę, ale codzienność bardzo od niej odstaje. To nawet nie dziwi – Konkurs odbija obecny stan języka polskiego, a ten jest – powtórzmy określenie – fatalny. Nasz język staje się coraz uboższy – „płaski”, a niekiedy prostacki, gubi odcienie i subtelności, został ograniczony do funkcji informacyjnej. Ratunku trzeba szukać, zwłaszcza w OKR, w powrocie do poezji. Bo przecież prawda jest znana, tylko jej zapomnieliśmy: proza (poza nielicznymi wyjątkami) – rejestruje, poezja – kreuje. To poeci, tworząc nowe słowa, szukając nowych barw słów istniejących, budzą naszą wyobraźnię, a tworząc nowe kształty wiersza – uczą dyscypliny, konstrukcji wypowiedzi. Uczą   formy. Musimy bronić naszego języka. To jest nakazem chwili, a oczywistym zadaniem ruchu recytatorskiego.

 

 

 

NASZE ATUTY