Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

logo pcf

Projekt pod nazwą „Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”

 W dniu 11.04.2017 roku odbył się wyjazd 20 uczniów biorących udział w realizacji zajęć on-line z informatyki (lista obecności w załączeniu) na zajęcia stacjonarne na Uczelni - Katedra Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (z siedzibą: ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków).Celem wyjazdu był udział uczniów w realizacji zajęć stacjonarnych na Uczelni.Program zajęć obejmował-wykład na temat ,,Sieci komputerowych'' oraz zwiedzanie Wydziału Informatyki AGH.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

NASZE ATUTY