Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Zajęcia MChE z obszaru środowisko

16 października 2017 r. rozpoczęły się zajęcia online z obszaru środowisko w ramach  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowane wspólnie z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy III Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Na zajęciach młodzież zapoznała się z metodyką badań odczynu różnych typów gleb, oraz skutkami ich zakwaszenia. Przy użyciu programu komputerowego uczniowie liczyli procentowe zahamowanie kiełkowania nasion. Zajęcia z ramienia szkoły prowadzi mgr inż. Joanna Hołownicka-Plaszczyk

 

 

 

NASZE ATUTY