Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

FE WiR                          UE EFS rgb 1

„STAŻ ZAWODOWY W UNII EUROPEJSKIEJ”- podsumowanie projektu

30.12.2017. zakończył się w naszej szkole czas trwania projektu „STAŻ ZAWODOWY W UNII EUROPEJSKIEJ”, POWERVET- 2015-1-PL01-KA102- 015066 realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe //akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.Głównym działaniem projektu była realizacja dwutygodniowego stażu zawodowego za granicą przez uczniów ZSP w Nawojowej, wszystkich kierunków kształcenia.

Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017, Całkowity budżet projektu: 77 900 €

Staż: Wielka Brytania/ IBD Partnership - Portsmouth: 30.05 - 10.06.2016/ gr. I –TżiUG / 20 uczniów/

         Włochy/ YouNet - BOLOGNA: 22.05 – 02.06.2017/ gr.II – TAK i THK/ 20 uczniów/

 

linki do prezentacji z wyjazdu do ANGLII i WŁOCH

Uczniowie odbyli praktykę zawodową w odpowiednio dobranych, lokalnych firmach branżowych zgodnie z kierunkiem kształcenia. Pozwoliło im to na nabycie nowych umiejętności zawodowych, sprawdzenie posiadanej wiedzy i kompetencji w praktyce w zagranicznych realiach, zaobserwowanie sposobów organizacji pracy i zarządzania wybranymi firmami europejskimi. Udział w projekcie umożliwił uczestnikom sprawdzenie i samoocenę nabytych w toku kształcenia umiejętności zawodowych i językowych na europejskim rynku pracy, w nowym dla nich środowisku kulturowym i w sytuacji konieczności posługiwania się branżowym językiem angielskim. Zwiększenie umiejętności językowych ma wpływ na mobilność i kreatywność stażystów w przyszłym poszukiwaniu pracy. Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa, stażyści otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieli dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów i potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów. Nabyli też nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym; rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu. Udział w projekcie przyczynił się do wzrostu poczucia własnej wartości, podniesienia samooceny co wpływa na osobisty rozwój uczestników i motywację do dalszej nauki, rozwijania nowych kompetencji jako szansy na znalezienie lepszej pracy. Nabycie wiedzy i kompetencji zostało potwierdzone dokumentami :

 • Europass Mobility, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego, zdobytych umiejętności zawodowych i językowych. Dokument ten jest w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej
 • Certyfikat potwierdzający realizację stażu wystawiony przez Organizacje Przyjmujące
 • Certyfikat ECVET wystawiony przez ZSP Nawojowa
 • referencje od pracodawców (część uczestników)

Powyższe dokumenty są pozytywnie postrzegane przez pracodawców, zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Uczestnicy projektu mogą wykorzystać je na rynku pracy, zwiększając swoją szansę na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.

Realizacja każdego projektu edukacyjnego z partnerem zagranicznym ma bardzo duże znaczenie dla szkoły. Zarządzający szkołą mają tego świadomość. Możliwość wyjazdu uczniów na zagraniczny staż znacznie wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły, wpływa na poziom kształcenia zawodowego oraz podnosi jego atrakcyjność, ma znaczenie dla akcji promujących szkoły w środowisku lokalnym, co wpływa na nabór uczniów do szkoły.

Nasza szkoła jest małą placówką edukacyjną, w małej miejscowości kształcącą w zawodach nie zawsze popularnych wśród młodzieży, ale poszukiwanych na rynku pracy. Współpraca międzynarodowa poprzez realizacje europejskich projektów edukacyjnych pozytywnie wpływa na prestiż szkoły jak również na postrzeganie w/w zawodów. Dążymy do wypracowania poziomu i wizerunku szkoły europejskiej stosującej nowoczesne metody nauczania i potwierdzania nabytych umiejętności (Europass – suplement do Dyplomu, Europass mobilność, ECVET), postrzeganej jako otwartej na świat co jest stosunkowo trudne dla małych szkół z małych miejscowości. Realizowane projekty są dla nas szansą na osiągnięcie powyższych założeń (planów). W dzisiejszych trudnych czasach dużej konkurencji i niżu demograficznego może okazać się że jest to nasze „być albo nie być”.

Więcej na temat przebiegu realizacji i osiągniętych efektów projektu zamieszczono w załącznikach w formie prezentacji multimedialnych

                                                                                                      Jolanta Ślipek, SKP ZSP Nawojowa

 

 

 

NASZE ATUTY