Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Technikum Architektury Krajobrazu – planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i wsi, nadzorowanie pielęgnacji parków, starodrzewu, konserwacja terenów zieleni, dobór roślin, historia ogrodów. Rozwijane umiejętności plastycznych, tworzenie projektów zagospodarowania zieleni przydomowej i innych obiektów

 

 

 

NASZE ATUTY