Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Branżowa Szkoła I stopnia – wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata. Zdobywa się dowolnie wybraną specjalność zawodową. Wiedzę ogólną              i teoretyczną otrzymuje się w szkole, natomiast całość edukacji zawodowej odbywa się                    w przedsiębiorstwach, firmach na terenie Nowego Sącza,  powiatu nowosądeckiego i na kursach. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę               w celu przygotowania zawodowego.

NASZE ATUTY