Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Dnia 28.03.2019 w godz.. 9.00-17.00 w naszej szkole odbędą się

Dni Otwarte dla uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY Kwalifikacyjne

w roku szkolnym 2019/20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej w roku szkolnym 2019/20 ogłasza nabór na:
BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB PEŁNOLETNICH:
po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Gimnazjum ,8-letniej Szkole Podstawowej ,uczniowie Szkoły Ponadgimnazjalnej w kwalifikacjach:

1. Prowadzenie produkcji rolniczej - RL03 -  w zawodzie rolnik
2. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej - RL04 -  w zawodzie pszczelarz
3. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej   (wymagane ukończenie szkoły średniej)RL 17
4. Wykonywanie usług kelnerskich - T G 09 - w zawodzie kelner

  czas trwania nauki 1 rok zajęcia rozpoczynają się od 1 września 2019 informacje tel. 18 4457076

dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

http://nawojowa.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=86&Itemid=269

 

Branżowa Szkoła I stopnia – wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata. Zdobywa się dowolnie wybraną specjalność zawodową. Wiedzę ogólną              i teoretyczną otrzymuje się w szkole, natomiast całość edukacji zawodowej odbywa się                    w przedsiębiorstwach, firmach na terenie Nowego Sącza,  powiatu nowosądeckiego i na kursach. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę               w celu przygotowania zawodowego.

NASZE ATUTY