Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

17 maja na uroczystej gali podsumowano projekt oraz wręczono nagrody dla laureatów konkursu "Kreatywność – Innowacyjność – Nowe Technologie – Drogą do Sukcesu". Wydarzenie odbyło się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu .Nagrody w Kategorii Powiat Nowosądecki - III miejsce zdobyły uczennice Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej: Anna Jurecka, Aleksandra Rybczyk, Angelika Zając Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma również na celu propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Zainteresowanie projektem dowodzi jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.Uczennice pracowały pod kierunkiem mgr inż.Marii Kiełbasa

 

NASZE ATUTY