Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

XXXI edycja OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "MÓJ LAS" - III miejsce w etapie wojewódzkim dla Angeliki Kołodziej
Komisja konkursowa Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w  Krakowie wyróżniła pracę Angeliki Kołodziej z klasy I a Technikum Architektury Krajobrazu na temat "Ochrony różnorodności w lasach". Konkurs miał na celu rozpowszechniać wśród młodzieży szkolnej wiedzę przyrodniczo - leśną, oraz promować walory przyrodnicze i turystyczne polskich lasów.
Opiekunem merytorycznym była mgr inż. Joanna Hołownicka-Plaszczyk.

NASZE ATUTY