Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

XLII-2018 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu.
Ogromny sukces naszych uczennic !!!!!!-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.Witosa w Nawojowej- jako szkoła zajęła 1 miejsce i tytuł -Najlepszej Szkoły w Polsce według punktacji ze wszystkich bloków XLII Olimpiady Ogólnopolskiej.-GRATULACJE!!!

 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice:
1.Katarzyna Zapart -klasa 3 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych . w bloku technologia żywności  zajęła 1 miejsce.
2.Katarzyna Czup -klasa 4 Technikum Architektury Krajobrazu -blok architektura krajobrazu zajęła 2 miejsce.
3.Katarzyna Janowiec -klasa 3 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ,w bloku gastronomia zajęła 3 miejsce.
4.Dorota Starzyk -klasa 2 Technikum Hodowli Koni-blok produkcja roślinna zajęła 4 miejsce.
Uczennice przygotowywały się do  olimpiady pod kierunkiem Pani Teresy Sendeckiej i Pani Maria Kiełbasa.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - jako szkoła zajęła 1 miejsce i tytuł- Najlepszej Szkoły w Polsce według punktacji ze wszystkich bloków XLII Olimpiady Ogólnopolskiej.
GRATULACJE!!!

NASZE ATUTY