Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 Rekrutacja do projektu ‘Praktyka w brytyjskich restauracjach’

W ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-48087 pt.:Praktyka w brytyjskich restauracjach’ realizowanym przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ : Kształcenie i szkolenia zawodowe//akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej planowana jest zagraniczna praktyka uczniów klas Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Dwutygodniowy staż realizowany będzie w Porstmouth/Wielka Brytania w dniach 16.09.2018 – 29.09.2018 przy współpracy z IBD Solutions Limited. Podczas stażu uczniowie zdobędą nowe doświadczenie zawodowe, poszerzą umiejętności w zakresie kuchni europejskiej i kompetencje językowe. Praktyki odbywać się będą w odpowiednio dobranych zakładach gastronomiczne na terenie Portsmouth. W ramach czasu wolnego planowana jest jednodniowa wycieczka do Londynu.

Projekt jest w 100% dofinansowany z programu Erasmus+ (m.in. podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowania, kieszonkowe)

DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU:

1.DOKUMENTY DO REKRUTACJI

  Warunkiem udziału jest:

- ukończone 18 lat (do września 2018 roku),
- złożenie niżej zamieszczonych dokumentów rekrutacyjnych do szkolnego koordynatora projektu (Elżbieta Górka, sala28),
- napisanie testu wstępnego z języka angielskiego (czwartek 14.06.2018),
- aktywny udział w zajęciach przygotowawczych (j. angielski, przygotowanie kulturowo-pedagogiczne).

Kryteria udziału:

Uczniowie kwalifikowani będą zgodnie z ujętymi w projekcie kryteriami na podstawie ocen końcoworocznych, tzn.:
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznych,
- ocena z nauki praktycznej zawodu,
- ocena z j. angielskiego,
- test ze znajomości branżowego języka angielskiego,
- ocena zachowania.

 

 

 

NASZE ATUTY