Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ERAZMUSLista zakwalifikowanych do udziału w projekcie ‘Praktyka w brytyjskich restauracjach’

Kolejna grupa uczniów naszej szkoły ma szansę na zdobycie wyjątkowych doświadczeń zawodowych w ramach praktyk zagranicznych. Tym razem 20 osób klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych poszerzać będzie swoje kompetencje zawodowe i językowe w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-48087 pt.:Praktyka w brytyjskich restauracjach’
realizowanym przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ : Kształcenie i szkolenia zawodowe//akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.

Dwutygodniowe praktyki odbywać się będą w Porstmouth w Wielkiej Brytanii w terminie 16-29 września 2018 roku.

 Załącznik: lista zakwalifikowanych

1.LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYJAZDU

 

 

Staż organizowany jest we współpracy z organizacja przyjmującą IBD Solutions Limited, z którą współpracowaliśmy już przy realizacji poprzedniego projektu. Koszty udziału w projekcie (m.in. podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowania, kieszonkowe) w 100% pokrywa dofinansowanie otrzymane z programu Erasmus+.

Oprócz zajęć zawodowych w odpowiednio dobranych restauracjach na terenie miasta Portsmouth, projekt przewiduje też zajęcia kulturowe, m.in. zwiedzanie Londynu.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do oddziału w projekcie zakwalifikowani zostali uczniowie zgodnie z załączoną listą (kolejność alfabetyczna). Spotkanie organizacyjne odbędzię jutro, tj. 21 czerwca 2018 od godz. 8.20 w sali 28.

Pozostali uczniowie, spełniający kryteria udziału w projekcie, znajdują się na liście rezerwowej.

 

 

 

NASZE ATUTY