Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Prosimy wszystkich kandydatów (umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia) potwierdzających wolę  podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.Witosa w Nawojowej dostarczenie

1) kwestionariusza   (pobranie ze strony www.nawojowa.edu.pl),
2) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
3) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

4) karty  informacyjnej otrzymanej  w gimnazjum,

5) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
6) 2  fotografii (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem),

7) kartę zdrowia,
8) oświadczenia woli (religia/etyka)
ewentualnie:
•    orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
•    dyplomu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

w  terminie od 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 do 09 lipca 2018 roku do godziny 15.00

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY 

załączniki do pobrania:

1.kwestionariusz kandydata

2.OŚWIADCZENIE WOLI (religia/etyka)

 

szukać pod linkiem

http://nawojowa.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1428:i-n-f-o-r-m-a-c-j-a-dla-kandydatow-umieszczonych-na-listach-zakwalifikowanych-do-przyjecia&catid=138&Itemid=267

 

 

 

NASZE ATUTY