Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 W dniach 05 do 07 października 2018r organizowane są naukowe warsztaty weekendowe w Krakowie dla obszaru środowisko. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uczniowie chętni do udziału w zajęciach proszeni są o zgłaszanie się do Pani Joanny Hołownickiej Plaszczyk.

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZAŁ.10 PROGRAM WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH 2018

2.REGULAMIN REKRUTACJI WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH 2018

 

 

 

 

 

NASZE ATUTY