Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

„Srebrnym Niemnem opasane…” – plastyczne interpretacje opisów pejzaży zawartych w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”

- projekt czytelniczy: literacko-plastyczny

Cele projektu

- rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów

- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia młodzieży

- rozwijanie artystycznych uzdolnień uczniów

- wiązanie opisów literackich z twórczością plastyczną

- wypracowanie umiejętności współpracy w grupie

- rozwój czytelnictwa

Założenia projektu

Autor projektu: Elżbieta Zaczyk-Jasińska

Podstawę projektu stanowi treść powieści (opisy przyrody) Elizy Orzeszkowej „ Nad Niemnem”

Czas trwania projektu: od 17 września do 31 października 2018 roku.

W projekcie biorą udział obowiązkowo klasy od I do III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej. Klasy IV mogą wziąć udział jeśli wyrażą taka chęć. Na podstawie treści, powieści (opisy przyrody) Elizy Orzeszkowej „ Nad Niemnem” czteroosobowa grupa uczniów z poszczególnych klas tworzy wspólnie plastyczną – malarską lub rysunkową - wizję pejzażu.

Etapy realizacji projektu

 1. 1.Poszczególne klasy wybierają czteroosobowe drużyny do udziału w projekcie- 17 września
 2. 2.Wytypowani do projektu uczniowie wypożyczają w szkolnej bibliotece egzemplarze „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego- 17-21 września
 3. 3.Uczniowie zapoznają się z treścią książki- 17 września - 15 października
 4. 4.Drużyny wybierają scenę do zilustrowania, ustalają sposób przedstawienia kompozycji, wykonują wstępne projekty – 16- 25 października
 5. 5.Czteroosobowa grupa uczniów z poszczególnych klas, w czytelni szkolnej (sala nr 14) tworzy wspólnie plastyczną – malarską lub rysunkową - wizję wybranej sceny umieszczając w niej swoje portrety, według wcześniej ustalonej wizji. Reprezentacje przynoszą wszystkie potrzebne materiały do wykonania pracy- farby, pędzle, pastele itd., brystol lub inne podłoże o formacie A1- realizacja: 25 i 26 października (godzina realizacji zostanie ustalona i podana do wiadomości zainteresowanym 23 października)
 6. 6.Wystawa i ocena prac- 29 do 31 października czytelnia szkolna
 7. 7.Nagrody : dyplomy, punkty do szkolnego konkursu „Super Klasa”, wzorowe zachowania, ocena z WOK-u

 

 

 

NASZE ATUTY