Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Nauczycieli i pracowników oświaty szkół powiatu nowosądeckiego gościł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Uczniowie naszej szkoły przygotowali akademię poświęconą Dniu Edukacji Narodowej .Starosta nowosądecki Marek Pławiak podczas uroczystego spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej podziękował sądeckim nauczycielom za trud jaki wkładają w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.Były słowa uznania dla kadry pedagogicznej, która w szkołach działających na terenie powiatu nowosądeckiego kształci i wychowuje kolejne pokolenia uczniów oraz przyczynia się do podnoszenia poziomu edukacji. Przypomniał, że w mijającej kadencji bardzo mocno inwestowano w oświatę, dzięki czemu znacząco poprawiła się baza edukacyjna.

Nagrody Starosty Marka Pławiaka  dla nauczycieli Naszej szkoły odebrali:

Michał Bulzak – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (m.in. za troskę o poprawę bazy materialnej i wyposażena szkoły oraz sukcesy uczniów w finałach centralnych m.in. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych),
Maria Kiełbasa – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (za przygotowanie 16 finalistów i 20 laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych),
Teresa Sendecka – naczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (m.in. za przygotowanie 7 finalistów i 18 laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz 7 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu),
Anna Wilk – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP w Nawojowej (m.in. za uzyskanie przez szkołę Certyfikatu "Kuźnia Talentów Kulinarnych")

 

 

 

NASZE ATUTY