Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Zakończył się nasz szkolny projekt czytelniczy literacko-plastyczny: „ Srebrnym Niemnem opasane- plastyczne interpretacje literackich opisów zawartych w powieści Nad Niemnem E. Orzeszkowej” W czasie V etapu konkursu na podstawie opisów przyrody zawartych w powieści, powstały piękne pejzaże wykonane różnymi technikami plastycznymi. Pierwsze miejsce w projekcie zdobyła klasa III E- nagroda 400 punktów w konkursie „Super Klasa”.  Jury postanowiło przyznać trzy równorzędne drugie miejsca i trzecie.

II miejsce zajęły klasy: III D, II A, I B – nagroda 350 punków , III miejsce zajęły klasy: II D, I D, I A – nagroda 300 punktów.

Dziękuję wszystkim klasom za udział w projekcie , zaangażowanie i współpracę grupową, której efektem są piękne dzieła plastyczne interpretujące literackie opisy przyrody.  Elżbieta Zaczyk-Jasińska

 

NASZE ATUTY