Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Turbolandeskunde – Österreich

07.12.2018 odbył się w naszej szkole I etap V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde” – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” – w tym roku o Austrii.Zespoły trzyosobowe z klasy: Ia, Ib, IIa, IIId pisały test zawierający 80 pytań w formie dwujęzycznej (w języku polskim i niemieckim) na temat m.in. geografii, historii, polityki, sztuki, kultury austriackiej.

Do etapu regionalnego zakwalifikowały się trzy uczennice z klasy IIId


NASZE ATUTY