Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 
 
 
Rekrutacja do Projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

 

 

 

NASZE ATUTY