Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

20 stycznia 2019 roku grupa uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do krakowskich siedzib organizacji pozarządowych. Młodzież odwiedziła siedzibę PAH-u, oraz zobaczyła jak wyglądają warsztaty dla osób niepełnosprawnych „Ognisko”. Wspólny wyjazd wolontariuszy z różnych szkół pozwoliła na integrację, w czasie, której zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób można nieść pomoc.

 

NASZE ATUTY