Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum -dostępne pod linkiem:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-10-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-dotychczaso/

załącznik nr1 https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz.-10_19-mko-gim_2.pdf

załącznik nr2 https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-2-do-zarz.-10_19-mko-gim_2.pdf

NASZE ATUTY