Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

Dokumenty do rekrutacji dla oasolwenów gimnazjum i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/20 w załącznikach:

załączniki 1-dla uczniów gimnazjum

Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

Kwestionariusz szkoła ponadgimnazjalna

Oświadczenie woli

Wizerunek

załączniki  2 -dla uczniów szkół podstawowych

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

Kwestionariusz szkoła ponadpodstawowa

Oświadczenie woli

Wizerunek

 

 

NASZE ATUTY